top of page

Återbruk är ett grönare alternativ till engångsplast

De senaste årens utveckling vittnar om ökad negativ miljöpåverkan där hav och ekosystem drabbas. Engångsplast förbjuds i nya EU-direktiv, mikroplaster har varit förbjudet i tandkräm och andra hygienartiklar sedan ett par år tillbaka och ändå hamnar alltmer plast i havet. Gumpearl står för ett mer hållbart alternativ där vi undviker transport av vatten, förpackar tandkrämstabletterna i återbruksbara burkar av glas och inte innehåller några ingredienser som skadar vare sig människa eller miljö.


Gumpearl startades i jakten på tandhygienprodukter med minskad miljöpåverkan och i linje med den växande efterfrågan på produkter fria från engångsplast. Problematiken med engångsplast är att förpackningen inte är vare sig producerad eller avsedd att kunna fyllas på och återanvändas i samma eller nya syften.
Genom att konsumera produkter med återbruksbar förpackning rör vi oss mot en cirkulär ekonomi som skonar miljö och människa. Där kommer Gumpearls glasburkar in i bilden. Burken kan, efter det att tabletterna tagit slut, antingen fyllas på med nya tandkrämstabletter eller användas i andra syften. Och när burken inte längre kan återanvändas, är den lätt att källsortera för återvinning av glas.


Trots att många tandkrämstuber idag är tillverkade i plastmaterial som anses relativt lätta att återvinna, är det få som källsorterar sina tomma tandkrämstuber. Att däremot återbruka och hitta nya användningsområde för förpackningar gör att varje produkt får en längre livscykel, vi minskar påverkan på miljön och utsläppen i hav och sjöar.


Skiftet från användning av förpackningar som endast går att använda en gång i taget, till förpackningar som kan återanvändas eller återbrukas gör stor skillnad för våra ekosystem, den cirkulära ekonomin och klimatpåverkan. Ofta handlar det om små skiften i vardagen, men som med gemensam kraft gör stor påverkan. Vi arbetar därför aktivt med att erbjuda alternativ för din tandhälsa som gör gott för både dig och miljön, utan att skiftet behöver vara särskilt svårt.


Gumpearl värnar om grönare alternativ för både dig och miljön. Det är ett arbete som sker i flera led. Om du vill lära dig mer om vårt hållbarhetsarbete är du välkommen hit. Där berättar vi mer om innehållet i produkterna, organisationerna vi stöttar och det drivande engagemanget bakom Gumpearls tandkrämstabletter.

28 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page