top of page
Gumpearl - Hållbarhet

VI VÄRNAR OM MILJÖN

Hållbarhet

Gumpearl – bra för dig och bra för miljön

Gumpearl är framtaget med ett enda syfte, att erbjuda en grönare väg till friska och starka tänder i snygg förpackning. Debatten kring engångplast och dess påverkan på våra hav är oundviklig. Ändå slipper plasttuben undan diskussionen varje gång.

Gumpearl ger dig rena tänder och renare hav. Gumpearl innehåller inga tveksamma ingredienser, förpackas i snygga burkar som är återanvändningsbara, eliminerar den onödiga frakten av vatten för tandkräm, stöttar organisationer som vill havet väl och är cruelty free.

Läs mer 1

En grönare väg till Friska Tänder

Man brukar säga 'Många bäckar små'. Men vi har tagit i från tårna för att erbjuda tandhygienprodukter som är hållbara utan att kompromissa med kvaliteten.

Istället för engångsplast, förpackas Gumpearl tandkrämstabletter i glasburkar som är återanvändningsbara. Eftersom burkarna kan fyllas på med nya tabletter eller återbrukas till andra ändamål, står glasburken för en mer hållbar konsumtion.

En grönare väg till friska tänder
Gumpearl - skonsamma ingredienser

Skonsamma ingredienser

Utan kompromiss

Tandkrämstabletter är helt naturliga, etiskt producerade, veganska och helt fria från palmolja, SLS, alkohol, socker, gluten, mjölk, konserveringsmedel och plast. Utan att kompromissa med din tandhälsa.

Att inte slänga skräp i naturen, det är bra. Att inte använda saker som genererar skräp, det är ännu bättre.

Gumpearl - utan kompromiss
Gumpearl - tillsammans för rena hav

Tillsammans för rena hav

Ensam är inte stark, tillsammans kan vi dock åstadkomma storverk. Gumpearl stödjer Håll Sverige Rent och One Earth One Ocean för att vi tillsammans ska kunna påverka klimatet i våra hav.

Gumpearl - återbruksvänligt glas

Återbruksvänligt glas

Istället för den engångsplast som tandkräm förpackas i, kommer Gumpearl i glasburkar. När tabletterna är slut kan du antingen fylla på med nya, eller använda glasburken till andra ändamål. Mer återbruk åt folket, mindre plast i havet. 

Läs mer 2

Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent arbetar aktivt för att eliminera nedskräpningen och är en ideell obunden stiftelse grundad av Naturvårdsverket och Returpack. Dessutom arbetar organisationen i nära samarbete med The New Plastics Economy Global Commitment som är ett globalt initiativ med grund i Ellen McArthur Foundation och FN:s miljöprogram. The New Plastics Economy Global Commitment arbetar för att minska användningen av engångsplaster.

Gumpearl - Håll Sverige Rent
Gumpearl - One Earth One Ocean

One Earth One Ocean

One Earth One Ocean verkar aktivt för att minska plastföroreningarna i haven och arbetar i flera led för att utbilda, motverka och rena haven från microplaster. Genom att byta ut engångsplasten till hållbara alternativ, återanvända och återbruka material och konsumera kranvatten istället för att frakta stora mängder vatten i plastflaskor gör vi alla en skillnad för havets klimat.

Gumpearl - tandkrämstablett - munsköljstablett

Genom små förändringar i vår vardagliga konsumtion kan vi tillsammans göra stor skillnad för klimatet och miljön.

Gumpearl stöder Håll Sverige Rent och One Earth One Ocean för att tillsammans kunna påverka i ett gemensamt engagemang.

bottom of page