top of page

Gumpearl: Ett steg i rätt riktning för de globala målen

De 17 globala målen är utformade av FN för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen till år 2030. Det är ambitiösa mål där varje liten aktion i rätt riktning, gör målen allt mer möjliga att uppnå. Varje år konsumeras flera ton tandkräm i Sverige, förpackade i plasttuber som efter förbrukning inte återanvänds eller återvinns. Ändå anses tandkrämstuben inte vara en engångsplast. Samtidigt innehåller traditionell tandkräm flera ämnen och tillsatser som varken gör gott för människan eller planeten.Genom att byta ut engångstuben med tandkräm, mot Gumpearls tandkrämstabletter arbetar du för friska tänder men även för att de globala målen ska uppnås.


De 17 målen täcker ett brett spektrum av samhällsproblem, utmaningar, miljöhot och faktorer. Det är omöjligt för alla att springa på alla bollarna. Vi vill uppmuntra dig att kika närmre på de globala målen och hitta de som just du brinner lite extra för.


Att vi på Gumpearl brinner för rena hav, god hälsa och hållbar konsumtion är förhoppningsvis ingen nyhet. Men det innebär också att vi brinner lite extra för fem utav de globala målen.


  • Mål nr 3: God hälsa och välbefinnande

  • Mål nr 12: Hållbar konsumtion och produktion

  • Mål nr 13: Bekämpa klimatförändringarna

  • Mål nr 14: Hav och marina resurser

  • Mål nr 15: Ekosystem och biologisk mångfald


Borstar tänderna med Gumpearl för ett grönare fotavtryck
Framförallt är Gumpearls tandkrämstabletter bra för dig och dina tänder. Men de är också ett viktigt steg i ett grönare fotavtryck och hållbar konsumtion.


Gumpearl i samverkan med de Globala Målen

Grunden i att ha friska, starka tänder och en god munhygien är att borsta tänderna varje dag. Samtidigt är tandkrämsbranschen en stor miljöbov med

sina engångsplastförpackningar och ohållbara ingredienser. Bristen på bra hållbara alternativ gör det svårt för konsumenten att göra medvetna val när det gäller

tandkräm.


Låt oss kolla närmre på de fem målen som vi arbetar lite extra med. Du kommer snart märka att du, genom att du väljer tandkrämstabletter också är med och bidrar.


God munhälsa är en viktig parameter för din allmänhälsa

För bara ett litet tag sedan, diskuterade vi vikten av god munhälsa för att också ge dig själv en god allmänhälsa. Att ha hälsan i behåll är en grundförutsättning för att människor ska kunna arbeta, utvecklas, samverka och nå sin fulla potential. Just därför är också det tredje målet, God hälsa och välbefinnande, ett ämne som täcker många områden.


En dålig munhälsa ökar risken för både cancer, hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och benskörhet så borsta tänderna 2ggr/dag i 2 minuter för god munhälsa och allmänhälsa.

Vad gäller Gumpearls tandkrämstabletter innehåller de som du vet, rekommenderad mängd fluorid för att ge starka och friska tänder. Men de är också fria från animaliska produkter, alkohol, SLS och andra onödiga ämnen som inte gör dig eller dina tänder gott.


Hållbar konsumtion och produktion

Gumpearls tandkrämstabletter produceras i Sverige och förpackas i glasburkar med aluminiumlock. Det innebär att burken kan återanvändas om och om igen. Fyll på den med en av våra refillpåsar, eller använd burken till annat. När du är färdig med burken, kan du enkelt källsortera den och materialet återanvänds. Det gör att materialet får en betydligt längre livstid och livscykel än vad en traditionell tandkrämstub gör. Plasttuben fylls på vid ett tillfälle och när den är slut slängs den i majoriteten av fallen, i de vanliga brännbara soporna.


Potentialen att minska utsläppen som uppstår när vi utvinner och använder nytt material är stor. När återvunnet material används istället för nytt minskar energianvändningen. För vissa material är koldioxidbesparingen hela 95 procent när vi använder återvunnet material istället för nytt.


Dessutom innebär Gumpearl tandkrämstabletter att mindre vatten behöver fraktas. En win-win för både dig och logistiken!


Påverkan på klimat, hav och natur

Att bekämpa klimatförändringarna är en nödvändighet som kräver gemenskap och målmedvetenhet. Men att uppnå målet innebär flera förändringar. Bland annat behöver var och en utav oss minska vårt fotavtryck. Med det innebär att vi, genom medveten konsumtion och hållbara val gör mindre skada på klimat och jordklot än vi gjort hittills.


En aspekt är genom att värna om våra hav och det marina resurserna. Gumpearl samarbetar med Håll Sverige Rent för att minska nedskräpning och motverka förekomsten av plast och sopor i våra vatten. Förutom det, är Gumpearls tandkrämstabletter också fria från mikroplaster.


På samma vis skyddar Gumpearl ekosystem och den biologiska mångfalden. Detta eftersom tandkrämstabletterna inte testas på djur eller innehåller några animaliska produkter (är alltså helt veganska). Vidare innehåller dem ingen palmolja, ett ämne som annars utvinns ur skövlandet av regnskog, och inte heller några andra SLS-ämnen.


Sammanfattningsvis innebär Gumpearl att du bidrar till förbättrade omständigheter för djur och natur, du står för en mer hållbar produktion och konsumtion när du väljer produkter med hållbar förpackning och återvinning, och du värnar om din egen hälsa genom en bra tandvårdsrutin.


Gumpearl minskar konsumtionen av engångsplast, en tandborstning i taget!
43 visningar0 kommentarer

Comments


bottom of page