top of page
Annika i skog.jpg

NYCKELN TILL FRISKA & STARKA TÄNDER

Fluor / Fluorid

Tandkrämstabletter med fluorid

Tandkräm med fluorid är en förutsättning för starka och friska tänder. Fluorid hjälper till att motverka karies och reparerar tandytan på ett sätt som inget annat ämne kan åstadkomma. Gumpearl undviker många av de tillsatsämnen som är vanligt förekommande i tandvårdsprodukter, som är direkt onödiga eller oetiska. Men behåller rekommenderad fluoridhalt då det är fluorid som verkar för god munhälsa. Tandkrämstabletterna är portionerade med rätt mängd fluorid per tandborstning och på så vis ger du dig själv goda förutsättningar för starka och friska tänder.

Läs mer 1

Varför är det viktigt med fluorid i tandkrämen?

Först och främst är det av vikt att känna till skillnaden mellan fluorid och fluor, även om det ofta är just den sistnämnda termen som nämns. Fluorid är en jon som används tandvårdsprodukter och som är helt ofarlig. Fluor är en giftig gas som inte används i tandkrämsprodukter. Alltså är förekomsten av fluorid i tandkräms och tandvårdsprodukter inte det minsta farlig för varken dig eller miljön. 

Fluoridens roll i tandvårdsprodukter är att motverka karies och stärka tänderna för att bättre motstå kariesangrepp och har använts i över 70 år. När du äter eller dricker sådant som innehåller socker och kolhydrater, bildar bakterier på tandytan en syra som i sin tur bryter ner tandens emalj. Detta kan ge hål i tänderna, även kallat karies. För att motverka detta, behöver vi tillsätta fluorid direkt på tandytan och på så vid både laga och stärka tänderna att bättre motstå karies. 

7e6b38_fe5f876b91d04d168496cfb896c87711~mv2.png
Forest Road

Tandkrämstabletter med fluorid för barn

Gumpearl har självklart också tandkrämstabletter för barn, dessa med smak av jordgubb. I enligthet med Sveriges Tandläkarförbundets rekommendationer innehåller dessa 1000ppm fluorid och ger därmed barnet goda förutsättningar till starka och friska tänder såväl nu som i vuxen ålder. Anledningen till att barntandkräm innehåller mindre dos fluorid, är att risken för att tandkrämen sväljs är större hos barn. Särskilt för barn under 6 år. 

Rekommenderas av Sveriges Tandläkarförbundet

Sveriges Tandläkarförbundet rekommenderar en fluoridhalt på 1450ppm för vuxna och 1000ppm för barn. De hänvisar också till rutinen 2x2x2; två centimeter tandkräm på tandborsten som du borstar i två minuter, två gånger om dagen. På så vis har du gett dig själv den fluoriddos som behövs för starka och friska tänder. 

Gumpearl tandkrämstabletter är portionerade så att du får i dig rätt mängd fluorid per tandborstning, i varje tablett. Därför behövs bara en tandkrämstablett per tandborstning för att tillgodose rekommendationen. 

Därför rekommenderas Gumpearl tandkrämstabletter av Sveriges Tandläkarförbundet. Det innebär också att du slipper kompromissa med varken din tandhälsa eller din miljöpåverkan. 

Gumpearl - utan kompromiss
Forest Road

Tandkrämstabletter som ger dig starka & friska tänder

Genom att borsta dina tänder med Gumpearl tandkrämstabletter får du den kariesförebyggande effekt du behöver för en god munhälsa, samtidigt som du lämnar ett grönare fotavtryck. Det är även viktigt att du inte äter eller dricker något efter tandborstning för att flourid jonen skall hinna kristalliseras och fästa vid tandytan.

Att våra produkter rekommenderas av Sveriges Tandläkarförbundet är en bekräftelse på just detta. 

Skydda dig mot karies & hål i tänderna 

bottom of page